Impressum


Podaci o kompaniji:
dm drogerie markt d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 181

11070 Beograd
Tel: +381 11 2062-900
PIB 100049486


 

E-mail: info@dm.rs 

Web: www.dm.rs 

Instagram: https://www.instagram.com/dm_srbija
Facebook: https://www.facebook.com/dmdrogerije.Srbija/

Pogledajte ovde naše lokacije na PlanPlus-u.


Uprava: Alexandra Olivera Korichi i Vesna Stojanović
 

 

Copyright:

 

Sadržaj i struktura vebsajta www.dm.rs zaštićeni su autorskim pravom. Reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika zahteva prethodnu saglasnost urednika. dm drogerie markt d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za ažurnost, ispravnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Zahtevi za odštetu od dm drogerie markt d.o.o., koji se odnose na štete materijalne ili idejne prirode prouzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem datih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija su u principu isključene, ukoliko od strane dm drogerie markt d.o.o. ne postoji namerna ili gruba nemarna krivica, koja se može dokazati. Kod direktnih ili indirektnih upućivanja na strane internet stranice ("linkovi"), dm drogerie markt d.o.o. se ograđuje od sadržaja stranih internet-stranica. Linkovani i strani sadržaji niti potiču od dm drogerie markt-a d.o.o, niti dm drogerie markt d.o.o. ima mogućnost da utiče na sadržaj internet-stranica trećih. Sadržaji stranih sajtova, na koje dm drogerie markt GmbH upućuje pomoću linkova, ne odražavaju stavove dm drogerie markt d.o.o, već služe samo kao informacija i za pikazivanje međuzavisnosti. dm drogerie markt d.o.o.ne odgovara za sadržaje na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost leži isključivo kod ponuđača sadržaja.