Kontakt osobe za prijem informacija od značaja na osnovu Zakona o zaštiti uzbunjivača


 

 Jelisaveta Obradović 

 

jelisaveta.obradovic@dm.rs 

 

065/302-44-09 

 


 

 

 

Danijela Stojanović 

 

danijela.stojanovic@dm.rs 

 

064/857-13-07