ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Cenimo vaše interesovanje za našu veb stranicu www.dm.rs. Zaštita Vaše privatnosti je za nas veoma važna i zbog toga se pridržavamo Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim komunikacijama ali i Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ.

 

U nastavku ćemo Vas detaljno obavestiti o rukovanju Vašim podacima.

 

1. Lice za zaštitu podataka o ličnosti 

Lice za zaštitu podataka u skladu sa članom 4 (4) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ (skraćeno GDPR) za Internet prezentaciju www.dm.rs je dm drogerie markt doo, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 181, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu "dm drogerie markt"). dm drogerie markt možete kontaktirati putem sledećih komunikacionih kanala:

 • putem pošte na adresu: dm drogerie markt doo, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 181, 11070 Novi Beograd
 • Telefonom: (011) 2062 - 900
 • Putem e-maila na adresu: dmbgd@dm-drogeriemarkt.rs
 • Do lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti se može doći putem e-mail adrese zastitapodataka@dm-drogeriemarkt.rs

 

2. Obrada ličnih podataka 

 

2.1. Poseta našoj veb stranici

2.1.1. Opšte

U sklopu vaše posete Internet prezentaciji www.dm.rs, dm u cilju poboljšanja usluga pruženih putem te Internet prezentacije i sigurnosti podataka obrađuje sledeće podatke:

 

 • Zahtev (ime tražene datoteke) (npr. www.dm.rs/impressum)
 • Tip / verzija pretraživača (npr. Internet Explorer 11.0)
 • Jezik pretraživača (npr.: srpski)
 • Korišćeni operativni sistem (npr: Windows 10)
 • Interna rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Javascript aktivacija
 • Java uključen/ isključen
 • Cookies uključeni / isključeni
 • Dubina boja
 • referrer URL (prethodno posećena stranica)
 • IP adresa (biće anonimizovana)
 • Vreme pristupa
 • Klikovi
 • Ako je potrebno, sadržaj formulara (kod slobodnih tekstualnih polja kao što su npr. korisničko ime i lozinka, samo se prenosi „ispunjeno“ ili neispunjeno.

IP adresa se šalje na svaki zahtev servera tako da server zna gde da pošalje odgovor. Svako dobija IP adresu od provajdera Internet usluga (ISP) čim se poveže sa Internetom. Na taj način ISP može saznati koja IP adresa je dodeljena jednom od svojih korisnika u to vreme. Sve dok se IP adresa čuva, teoretski se preko ISP-a može utvrditi identitet vlasnika priključka. Mi i naš provajder statističkih podataka ne čuvamo trajno IP adresu, već koristimo samo za otkrivanje sesije i za odbranu od napada. IP adresa će se odmah brisati, tako da su prikupljeni podaci anonimni tako da čak ni preko ISP-a nije moguće utvrđivanje identiteta korisnika.

 

Pored toga, mi takođe čuvamo - čak i ako se poseta vrši putem linkova sa elektronskog Newslettera  (vidi tačku 2.2) - samo podatke o pristupu, dok se podaci o samoj ličnosti koja pristupa ne čuvaju, kao što su:

 • ime vašeg internet provajdera
 • stranicu sa koje nas posećujete
 • ime tražene datoteke

Ovi podaci se koriste isključivo radi poboljšanja naše Internet prezentacije. Informacije koje dobijamo od vas pomažu nam da uobličavamo  i stalno poboljšavamo  on-line us iskustvo.

Ukoliko ste nam dali lične podatke, mi ih koristimo samo za odgovor na vaša pitanja i za tehničku administraciju.

 

2.1.2. Pravni osnov

 

Pravni osnov za korake obrade prilikom posete našoj Internet prezentaciji predstavlja naš legitimni interes (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka) u skladu sa čl. 12 st.1 tač. 3 ZZPL i čl. 6 (1) (f) GDPR.

 

2.2. Kontakt upit

2.2.1. Opšte

 

Sledeći podaci se obrađuju radi obrade vašeg zahteva:

 • Oslovljavanje
 • Ime
 • Adresa
 • E-mail adresa
 • Broj telefona
 • Tekst sa zahteva

U svim formularima, polja sa obaveznim podacima za unošenje označena su sa *.

 

2.2.2. Pravni osnov

 

Pravni osnov za korake obrade za obradu vašeg zahteva predstavlja legitimni interes (odgovarajući odnos sa kontakt osobom) dm drogerie markt-a prema čl. 12 st. 1 tač. 3 ZZPL i čl. 6 (1) (f) GDPR. Ukoliko je primereno, zahtev iz člana 6 (1) (b) GDPR-a takođe može biti shvaćen kao pregovaračka metoda ili radnje u vezi sa zaključenjem ugovora, tj. u skladu sa čl. 12 st. 1 tač. 2 ZZPL. Ako ne pružite potrebne podatke, neće biti moguće obraditi vaš zahtev.

 

2.3 Društveni mediji (facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn)

 

Na web stranici dm možete pronaći veze (linkove) ka društvenim mrežama Facebook, YouTube, Instagram i LinkedIn. Korisnik će prepoznati veze ka internet lokacijama društvenih mreža na osnovu odgovarajućeg logotipa kompanije. Ako korisnik prati ove veze, dolazi do dm drogerie markt korporativnog profila na toj društvenoj mreži. Klikom na link ka društvenoj mreži, korisnik se povezuje na servere servisa za društvene mreže. Ovo se prenosi na servere tog servisa za društvene mreže koji je korisnik posetio sa dm drogerie markt Internet stranice. Pored toga, nastaviće se sa prenosom dodatnih podataka ka pružaocu usluge socijalnih mreža. To su, na primer, adresa internet stranice na kojoj se aktivira veza, datum i vreme pozivanja Internet stranice ili aktiviranja linkova, informacije o pretraživaču i operativnom sistemu, IP adresa.

 

Ukoliko je korisnik već prijavljen na društvenu mrežu u trenutku aktiviranja veze, pružalac usluga društvenih mreža može biti u mogućnosti da iz prenosa podataka utvrdi korisničko ime, možda čak i pravo ime korisnika, te da ove podatke poveže sa korisnikovim ličnim nalogom na toj društvenoj mreži. Korisnik može onemogućiti povezivanje sa njegovim ličnim nalogom na taj način što će se odjaviti sa te društvene mreže pre praćenja veze sa dm drogerie markt Internet stranice.

 

Serveri društvenih mreža nalaze se u SAD-u i drugim zemljama izvan Evropske unije. Podaci se mogu obraditi u zemljama izvan Evropske unije od davaoca usluga društvenih mreža. Treba napomenuti da kompanije u ovim zemljama podležu zakonima o privatnosti koji ne štite lične podatke u istoj meri kao što je to slučaj u Srbiji i državama članicama Evropske unije.

 

Imajte na umu da dm nema nikakvog uticaja na obim, prirodu i svrhu obrade podataka od strane pružaoca usluga društvenih mreža.

 

Dodatne informacije o korišćenju korisničkih podataka od strane društvenih mreža integrisanih na dm internet stranici mogu se naći u politici privatnosti odgovarajuće društvene mreže.

Na sledećim linkovima  možete pronaći politiku privatnosti usluga društvenih medija:

 

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=sr 

Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=sr 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

2.4 Prijave za posao u dm drogerie markt

 

2.4.1 Opšte

Na Internet prezentaciji www.dm.rs, postoji poseban deo za prijave zainteresovanih lica za zaposlenje u dm drogerie markt. Taj odeljak Internet prezentacije sadrži formular koji kandidati popunjavaju i tim formularom se prikupljaju i obrađuju sledeći podaci (pored podataka koji se uvek prikupljaju u skladu sa tač. 2.1):

 

 • Podaci o radnom mestu za koje se kandidat prijavljuje
 • Ime
 • Prezime
 • Ulica/kućni broj
 • Poštanski broj
 • Grad
 • Zemlja
 • E-mail
 • Telefon
 • Datum rođenja
 • Vozačka dozvola
 • Poslednja završena škola
 • Period školovanja
 • Stručna sprema
 • Zanimanje
 • Znanje nemačkog jezika
 • Znanje drugih stranih jezika
 • Poznavanje rada na računaru (Outlook, Excel, Word, Power Point, Poznavanje drugih programa)
 • Poslednja dva zaposlenja (naziv poslodavca, radno mesto, period zaposlenja)

 

Ovi podaci se koriste isključivo radi selekcije kandidata za zaposlenje u dm drogerie markt. Prikupljeni podaci se brišu u roku od 6 meseci od trenutka kada ih kandidat putem on-line formulara dostavi.

 

 

2.4.2. Pravni osnov

 

Pravni osnov za korake obrade prilikom popunjavanja formulara za prijavu na radno mesto u dm drogerie markt predstavlja pripreme za zaključenje ugovora (čl. 12 st. 1 tač. 2 ZZPL) i radi preduzimanja obrade po zahtevu lica na koje se podaci odnose (čl. 6 (1) (b) GDPR).

 

3. dm Aplikacija

 

3.1. Opšte

Kompanija će prikupiti sledeće informacije o korisnicima:

 

3.1.1. Korisničke informacije 

1)    Informacije o uređaju ( OS tip, serijski broj, mobilno ID oglašavanje, informacije o hardveru, itd), tip pregledača, i jezik pregledača.

2)    Anonimni podaci o lokaciji, uključujući ali i ne ograničavajući se na korisnikovu geo-lokaciju i wifi mrežu sa kojima su korisnici povezani.

 

Prikupljene korisničke informacije će se koristiti u sledeće svrhe:

1)    Za objedinjavanje analitike i istraživanje tržišta

2)    Za razvijanje novih usluga i poboljšanje postojećih

 

3.1.2. Automatsko prikupljanje informacija 

Aplikacija može automatski da prikuplja određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnih uređaja koji se koristi, mobilni jedinstveni ID uređaj, IP adresa mobilnog uređaja, mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji se koristi, trenutni GPS položaj uređaja i informacije o načinu na koji koristite aplikaciju. Aplikacija prikuplja podatke o korišćenju aplikacijskih kategorija i vreme koji korisnik provede na aplikaciji.

 

Kada posetite mobilnu aplikaciju, mi možemo da koristimo GPS tehnologiju (ili drugu  sličnu tehnologiju), koja određuje vašu trenutnu lokaciju, grad u kome se nalazite, kao i mapu sa relevantnim lokacijama naših filijala. Mi koristimo vašu lokaciju kako bi vam pokazali najbliži i najbolji put do filijale. Mi nećemo deliti vašu trenutnu lokaciju sa ostalim korisnicima ili partnerima.

 

Ako ne želite da koristite svoju lokaciju za ciljeve koje smo naveli u tekstu, trebalo bi da isključite uslugu lociranja koja se nalazi u podešavanju naloga ili u podešavanjima mobilnih telefona i/ili u okviru mobilne aplikacije.

 

3.1.3. Informacije o lokaciji 

Kompanija može da deli korisnikove anonimne podatke o lokaciji sa ostalim trećim stranama za oglašavanje, ukupnu analitiku kupaca, i svrhu istraživanja tržišta.

 

3.2. Pravo izbora na učestvovanje

Prikupljanje određenih podataka možete zaustaviti preko podešavanja svog telefona (lokacija), koje nisu od presudnog značaja za rad aplikacije. Kada su u pitanju informacije bez kojih aplikacija ne može da funkcioniše, možete zaustaviti prikupljanje tih informacija iz aplikacije veoma lako, tako što ćete deinstalirati aplikaciju. Možete koristiti standardni proces deinstaliranja, ili preko mobilne aplikacije. Takođe možete tražiti deinstaliranje putem maila dmbgd@dm-drogeriemarkt.rs 

 

4. Obrađivači

Za obradu Vaših ličnih podataka (vidi tačku 2.) dm drogerie markt koristi  sledeće kategorije obrađivača u skladu sa čl. 3 st. 1 tač. 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i čl. 4 st. 8 GDPR:

 • Rad softvera
 • Rad internih dm drogerie markt  IT sistema
 • logističko procesuiranje
 • Isporuka, pakovanje uzoraka proizvoda

dm je zaključio ugovore sa obrađivačima i upoznao ih sa obavezama i merama zaštite podataka o ličnosti u skladu sa čl. 46 i 47 ZZPL i u smislu člana 28. GDPR. Obrađivači narudžbina su striktno vezani za naredbe dm-a tokom obrade podataka o porudžbini. Obrada podataka izvan svrhe opisane u tački 2 ne vrši se od strane procesora.

 

Na vaš zahtev, dm će vam sa zadovoljstvom dostaviti konkretne kontakt adrese obrađivača.

 

4.1. Otkrivanje podataka 

Kompanija NEĆE otkriti podatke bez prethodne saglasnosti korisnika, sem ukoliko je to otkriveno trećoj stranki koja je sklapala ugovor pod obavezom kompanije kao što je i navedeno ili je u drugom slučaju zahtevano zakonom i propisima određene pravne službe sa kojom kompanija posluje.

 

5. Korišćenje alatki kolačića (cookies) / web analitike

 

5.1. Tehnički kolačići (cookies)

 

5.1.1. Opšte

Na našoj web stranici www.dm-drogeriemarkt.rs koristimo kolačiće. Kolačići (cookies) su male datoteke koje se čuvaju na vašem nosaču podataka i koje čuvaju određena podešavanja i podatke za razmenu sa našim sistemom preko vašeg pretraživača. Ovo podaci nam pomažu da prilagodimo Internet prezentaciju u skladu sa vašim potrebama time vam olakšamo korišćenje, na primer, čuvajući vaš određeni unos, tako da ga ne morate ponavljati stalno. Vaš pretraživač vam omogućava da ograničite upotrebu kolačića, što može značiti da prilagođena podešavanja za vas neće raditi ili će biti ograničena. Kolačići (cookies) se takođe mogu i obrisati.

 

Kod korišćenja ili postavljanja kolačića (cookies), koji sadrže lične podatke ili imaju veze sa vašom privatnošću, dm unapred traži vašu saglasnost zasnovanu prvenstveno na vašem aktivnom ponašanju, tako što će tražiti od vas informacije vezane za predmetne kolačiće (cookies) ali i preko „cookie banner-a“ na Internet prezentaciji, tj. obaveštavanjem o postavljanju kolačića, te sa vašim nastavkom korišćenja prezentacije dajete saglasnost za postavljanje tih kolačića (cookies).

 

 

Kroz vezu u banner-u za kolačiće (cookies) imate priliku da primite više informacija o svakom kolačiću i postavkama vašeg pretraživača, možete blokirati postavku pojedinačnih ili svih kolačića.

 

5.1.2. kolačići sesije

 

Kolačići sesije (poznat i kao session cookies) brišu se nakon što zatvorite pretraživač.

 

 

5.1.3. Dugoročni kolačiće

 

Koristimo i kolačiće koji ostaju na vašem hard disku. Vreme isteka je podešeno za datum u budućnosti radi vaše pogodnosti. Tokom sledeće posete, automatski će se prepoznati da ste već bili sa nama i koji su vam unosi i postavke (tzv. Dugotrajni kolačići).

 

 

5.1.4. Lista kolačića

 

Na listi su kolačići koji se mogu staviti na našu Internet stranicu. Kompletna lista svih kolačića nije moguća iz tehničkih razloga.

 

 • Zadnji Klik (Last Click) (za kraj sesije, vek trajanja: jedna sesija) [Webtrekk]
 • Kolačić sesije (Session Cookie) (za prepoznavanje sesije, vek trajanja: jedna sesija) [Webtrekk]
 • Trajni kolačić (Ever-cookie) (da prepozna novog/stalnog gosta, vek trajanja: 60 meseci/5 godina) [Webtrekk]

 

 

5.1.5. Pravni osnov

 

Pravni osnov za obradu prilikom posete našoj Internet stranici predstavlja vašu saglasnost (čl. 10 ZZPL), naš legitimni interes (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka) u skladu sa čl. 12 ZZPL i čl. 6 (1) (f) GDPR.

 

5.2. Web analiza putem Webtrekk-a

 

5.2.1. opšte

Naše web stranice koriste usluge i kolačiće kompanije Webtrekk GmbH za prikupljanje statističkih podataka o korišćenju www.dm.rs i kako bi u skladu s tim poboljšali ponudu. Svaki put kada korisnik pristupi Internet stranicama dm-a, prikupljaju se i procenjuju informacije za upravljanje prezentacijom, koje prenosi korisnikov pretraživač. Istraživanje se sprovodi pomoću piksela koji je integrisan na svaku stranicu. Prikupljaju se sljedeći podaci:

 

 • Ime preuzete datoteke, vremenski žig, prosečna dužina boravka
 • Informacije o pretraživaču koji korisnik koristi
 • Operativni sistem i tip uređaja
 • Zemlja, region i grad iz koga se odvija poseta
 • Rezolucija ekrana i dubina boja
 • Referrer URL (prethodno posećena stranica ili bilten)
 • IP adresa i provajder Internet servisa (IP adresa je anonimizirana)
 • klikovi
 • Ako je potrebno, Organizacija posetioca
 • Ako je potrebno, cene proizvoda čije strane je korisnik posetio na www.dm.rs
 • Ako je potrebno, podaci o pretraživanju na www.dm.rs (ključne reči, poseće strane iz rezultata)
 • Ako je potrebno, Sadržaj obrasca (za slobodna tekst polja, npr. korisničko ime i lozinku, prenosi se samo "ispunjen" ili "nije ispunjen" ž)

 

5.2.2. Pravni osnov

 

Pravni osnov za obradu prilikom posete našoj Internet stranici predstavlja vašu saglasnost (čl. 10 ZZPL), naš legitimni interes (procena ponašanja korisnika za poboljšanje internet stranice i kontrolu kvaliteta) u skladu sa čl. 12 ZZPL i čl. 6 (1) (f) GDPR.

 

6. Dužina čuvanja ličnih podataka

 

Vaši lični podaci se čuvaju u dm-u  po zahtevu tj. upitu koji podnosite. Prikupljeni podaci se brišu po završetku rada po zahtevu tj. upitu.

 

Prikupljeni podaci se mogu čuvati i nakon gore označenog roka isključivo ukoliko je čuvanje neophodno radi ispunjenja legitimnih interesa dm drogerie markt, ako je tako propisano internim aktima dm drogerie markt ili postoji zakonom propisana obaveza za čuvanje tih podataka.

 

7. Privatnost dece 

 

Mi ne koristimo aplikaciju kako bismo sa namerom zahtevali podatke od tržišta za decu mlađu od 13 godina. Ako je roditelj ili staratelj uvideo da nam je njegovo dete poslalo informacije bez njegove saglasnosti, on ili ona bi trebalo da nas kontaktira na dmbgd@dm-drogeriemarkt.rs. Mi ćemo izbrisati takve informacije iz naših sistema u što kraćem roku.

 

8. Vaša prava

 

Kako subjekt obrade podataka o ličnosti (pogledaj tačku 2.) u kontekstu Internet stranice www.dm.rs imate sledeća prava:

 

 • Pravo na obaveštavanje o obradi/informisanje (čl. 19 ZZPL i čl. 15 GDPR): Imate pravo da tražite informacije o predmetnim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo na dodatne informacije o specifičnim ciljevima obrade, kategorijama ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca ličnih podataka, periodu zadržavanja, prava brisanja ili ispravljanja vaših ličnih podataka, postojanja prava na žalbu i svih dostupnih informacija o proveri porekla vaših podataka.
 • Pravo na ispravku (čl. 22 ZZPL čl. 16 GDPR): Imate pravo da zahtevate hitnu ispravku vaših ličnih podataka od dm drogerie markt
 • Pravo na brisanje (čl. 22 ZZPL čl. 17 GDPR): Imate pravo da zahtevate brzo brisanje vaših ličnih podataka od dm drogerie markt
 • Pravo na ograničavanje obrade (član 18 GDPR): U slučajevima iz člana 18 GDPR (npr. osporavate tačnost ličnih podataka ili je obrada nezakonita, ...), Pored toga, imate pravo tražiti od dm drogerie markt ograničenje obrade.
 • Pravo na prenosivost podataka (član 19 GDPR): Imate pravo da primate lične podatke koje ste dostavili u strukturiranom, standardnom formatu i tražiti da se vaši podaci prosleđuju drugoj osobi (npr. Ponuđač drugog bonus programa).
 • Pravo na prigovor  (čl. 20. GDPR): Imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete žalbu povereniku ili prigovarate na obradu vaših ličnih podataka koji se obrađuju u okviru stranice www.dm.rs.
 • Povlačenje pristanka za obradu ličnih podataka (čl. 36 ZZPL čl. 7 GDPR): Imate mogućnost da povučete pristanak u bilo koje vreme u odnosu na dm.
 • Pravo na žalbu: Pored toga, uvek možete kontaktirati Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 11 3408 900, email: office@poverenik.rs

 

Sva prava - sa izuzetkom prava na žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – podnose se direktno dm drogerie markt doo, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 181, 11070 Novi Beograd.

 

Zahteve za ostvarenje svojih prava vezana za zaštitu podataka o ličnosti prema dm drogerie markt možete ostvariti na sledeći način:

 

Pismom: dm drogerie markt d.o.o., ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 181, 11070 Novi Beograd

telefonom: (011) 2062 - 900

Putem e-maila na adresu: zastitapodataka@dm-drogeriemarkt.rs 

 

 

8.1 Kontakt vezan za zaštitu podataka o ličnosti

 

Za sva pitanja o zaštiti podataka o ličnosti možete se obratiti elektronskom poštom na zastitapodataka@dm-drogeriemarkt.rs