Struktura & zadaci


Rukovodstvo dm Srbije čine Alexandra Olivera Korichi, Vesna Stojanović, Branko Basar i Predrag Petrović. Rukovodstvo dm Austrije se sastoji od devet članova. Predsedavajući je mr. Martin Engelmann, njegov zamenik je dipl.inf. Manfred Kühner. Pored svojih nadležnosti za pojedinačne sektore, članovi odbora su odgovorni i za različite regione. Time dm garantuje posebnu strukturu: svaki poslovođa filijale može da komunicira direktno sa rukovodstvom.


 

Uprava dm Srbija 

 

Alexandra Olivera Korichi 

Direktor dm Srbija,
dm Severna Makedonija 

 

 

Vesna Stojanović 

Direktor dm Srbija,
dm Severna Makedonija 

 

Predrag Petrović 

Rukovodilac sektora
Nabavke i Marketinga,
sektora Logistike,
Prokurista

 

 

Branko Basar 

Rukovodilac sektora
Ekspanzije, Prokurista

 


 

Uprava dm Austrija 

mr. Martin Engelman 

Predsednik upravnog odbora


 

dipl.inf. Manfred Kühner 

Zamenik predsednika Upravnog odbora


 

dipl.ekon. Harald Bauer 

Direktor sektora Marketinga i Nabavke


 

Mag. (FH) Petra Gruber 

Direktor sektora Marketinga i Nabavke


 

dipl.ekon. Andreas Haidinger 

Direktor sektora Finansija i Kontrolinga


 

Thomas Köck 

Direktor sektora Ekspanzije


 

Hubert Krabichler 

Direktor sektora Logistike


 

Mag.(FH) Petra Mathi-Kogelnik 

Direktor sektora Ljudskih resursa


 

Mag.Thomas Roittner 

Direktor sektora Informatike