Citiramo

Martin Engelmann

„Potrebno je dosta idealizma da bi se težilo ka zahtevnim načelima. Uz to je potrebno i dosta hrabrosti i realizma da bi se stvarne prilike uvek iznova realno merile prema idealima.“

 

Martin Engelmann, Predsednik dm Uprave 

Principi poslovanja


Tu sam čovek. Tu kupujem. 

Ovo je obećanje koje u centar pažnje stavlja čoveka kao individuu – bio on kupac ili zaposleni. dm nudi svakoj osobi odgovarajuću ponudu koja će naglasiti njenu individualnost. dm živi svoju filozofiju kroz bogat asortiman visokog kvaliteta, ljubazno savetovanje od strane dm zaposlenih kao i kroz pristupačnost za svoje kupce. 

Čovek je u centru 

Naš stalni izazov je rad na oblikovanju firme kako bismo oplemenili potrošačke potrebe naših kupaca, delovali kao društveno odgovorna zajednica u našoj okolini i kroz zajednički rad pružili mogućnost usavršavanja našim zaposlenima. Stoga se vođenje kompanije zasniva na sledećim principima: 

Principi prema kupcima 

Na tržištu nastupamo pomoću svih marketinških instrumenata kako bismo dobili stalne kupce koji će kupovati u dm-u, a čije ćemo potrebe oplemeniti našom ponudom robe, proizvoda i usluga. 

Principi prema zaposlenima 

Želimo da svim zaposlenima pružimo mogućnost da uče jedni od drugih, da se humano ophode jedni prema drugima i da prepoznaju i prihvate drugoga kao individuu. Takođe, želimo stvoriti uslove u kojima će svaki zaposleni prepoznati svoje mogućnosti i sposobnosti koje će razvijati kako bi na adekvatan način uspešno rešavao postavljene zadatke. 

Principi prema partnerima 

S našim partnerima želimo negovati dugoročnu, pouzdanu i ravnopravnu saradnju kako bi prepoznali da smo partner sa kojim mogu ostvariti svoje ciljeve.