U potrazi za novim poslovnim lokacijama!


 

TRAŽIMO NOVE 

POSLOVNE PROSTORE
 

 

1. KANCELARIJSKI PROSTOR U BEOGRADU  

3.500 m2, s mogućnošću proširenja do 5.000 m2

• oko 60 parking mesta

• može biti i na lokaciji zajedno s magacinskim prostorom ukoliko se

isti nalazi u zoni javnog prevoza (nije uslov)
 

 

2. MAGACINSKI PROSTOR  

15.000 m2, sa mogućnošću proširenja do 30.000 m2, visine najmanje

8 m (poželjno 12 m)

• na prilazu Beogradu ili u neposrednoj blizini

• manipulativni i parking prostor za kamione

(trenutno 10 parking mesta, sa mogućnošću proširenja na približno 40)

• najmanje 8 primopredajnih rampi prilagođenih za šleperski utovar-istovar


 

3. ZEMLJIŠTE  

30.000-50.000 m2  

• za potrebe izgradnje magacina oko 10.000 m2

(sa mogućnošću proširenja do 30.000 m2)

• na prilazu Beogradu ili u neposrednoj blizini

• pristup šlepera, kao i mogućnost manevrisanja i parkiranje oko 50 kamiona


 

4. PROSTORI ZA MALOPRODAJU – prodavnice  

300-500 m2 prodajnog prostora u prizemlju

50-100 m2 magacinskog priručnog prostora (u nivou, ali može biti i

iznad/ispod prodajnog prostora)

• u gradovima u Srbiji sa više od 30.000 stanovnika

• na frekventnim lokacijama, pešačkim zonama, u blizini trgovačkih

sadržaja, pijaca, u shopping centrima ili retail parkovima

• na auto-lokacijama potreban parking za 12-15 vozila

• dugoročni zakup - najmanje 10 godina

• po potrebi preuzimamo i postojeće radnike

 

Ponude slati na:

 

dm drogerie markt d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 181

11070 Novi Beograd

Sektor ekspanzije, n/r gđa Aleksandra Obradović

Tel: 011/2062-900; Fax: 011/2062-935

e-mail: aleksandra.obradovic@dm-drogeriemarkt.rs

* Nagrađujemo pronalazak adekvatne lokacije.