U potrazi za novim poslovnim lokacijama!


 

TRAŽIMO NOVE 

POSLOVNE PROSTORE
 

 

1. KANCELARIJSKI PROSTOR U BEOGRADU  

3.500 m2, s mogućnošću proširenja do 5.000 m2

• minimum 60 do 100 parking mesta

 

2. PROSTORI ZA MALOPRODAJU – prodavnice  

300-500 m2 prodajnog prostora u prizemlju

50-100 m2 magacinskog priručnog prostora (u nivou, ali može biti i

iznad/ispod prodajnog prostora)

• u gradovima u Srbiji sa više od 30.000 stanovnika

• na frekventnim lokacijama, pešačkim zonama, u blizini trgovačkih

sadržaja, pijaca, u shopping centrima ili retail parkovima

• na auto-lokacijama potreban parking za 12-15 vozila

• dugoročni zakup - najmanje 10 godina

• po potrebi preuzimamo i postojeće radnike

 

Ponude slati na:

 

dm drogerie markt d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 181

11070 Novi Beograd

Sektor ekspanzije, n/r gđa Jelena Ivetić

Tel: 011/2062-900

e-mail: jelena.ivetic@dm.rs 

* Nagrađujemo pronalazak 011/2062-935 adekvatne lokacije.