Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Oznake na proizvodima dm marke


Jedan od naših osnovnih principa glasi, da mi "kao zajednica delujemo za primer u našoj sredini". Zbog toga se konstantno bavimo temom održivosti. Pri tome, za nas nisu bitne prazne reči, već dela: 90 posto naših privatnih robnih marki dolaze iz centralne Evrope, velikim delom iz Nemačke ili Švajcarske. Time dm obezbeđuje radna mesta, smanjuje puteve transporta i kao rezutat posledično smanjuje CO2. Pored toga mi smo deo mreže podrške WWF (World Wide Fund For Nature) - jedne od najvećih nezavisnih organizacija za zaštitu životne sredine u svetu.


 

Eko oznake u dm-u 


 

Dok kupujete u jednoj od naših dm prodavnica, naići ćete na mnoštvo proizvoda sa eko oznakama. To je povezano sa činjenicom da polažemo veliku vrednost na ekološki održivo proizvedenu robu i želimo na ovaj način da je označimo na policama. Da biste u budućnosti znali šta se krije iza oznaka na našim proizvodima, mi smo napravili lakši pregled za Vas.


 

Veganski cvet  


 

Proizvodi koji su označeni veganskim cvetom su sertifikovani u skladu sa kriterijumima Udruženja vegana u Velikoj Britaniji. Time se garantuje da ne sadrže životinjske sastojke, niti da se izvode eksperimenti na životinjama.


 

Bio 


 


 

Sa Bio oznakom su označeni proizvodi poput sastojaka proizvoda iz organske proizvodnje. Ovde su održiva proizvodnja i dobrobiti životinja u prvom planu.


 

Oznaka za održivo čišćenje 

 

 

   

Oznaka za održivo čišćenje je dobrovoljna inicijativa kompanija širom Evrope, koje proizvode sredstva za pranje i čišćenje. Ako se oznaka nalazi na proizvodima, to znači da su oni proizvedeni isključivo pod kriterijumima održivosti i unutar celog ciklusa proizvodnje se obezbeđuje i kontroliše ravnoteža ekoloških, ekonomskih i socijalnih kriterijuma.  Ovu oznaku možete pronaći npr. kod naše dm marke za održavanje domaćinstva Denkmit.


 

NaTrue 


 


 

NaTrue-oznaka garantuje da su proizvodi koje kupujete, prirodni koliko je to moguće: Organizacija se zalaže za kvalitet i čistoću prave prirodne i organske kozmetike koja se sastoji samo od vode, prirodnih sastojaka i prirodno-identičnih supstanci. Naša privatna robna marka alverde prirodna kozmetika ima ovu NaTrue oznaku.


 

 dm - detelina o ekološkoj održivosti 


 


 


 

Predstavljamo Vam oznaku za životnu sredinu: na osnovu dm - deteline o ekološkoj održivosti sa plavim ivicama, možete vizuelno prepoznati ekološke aspekte određenog proizvoda ili njegove ambalaže. Ova oznaka govori da smo postavili stroga pravila za sastojke, pakovanja i procese proizvodnje naših proizvoda i da ih konstantno poboljšavamo. 


 

 


 

Plavi anđeo 


 


 


 

Oznaka Plavi anđeo  je prva i najstarija oznaka na svetu za ekološke proizvode i njihova uređenja. Više od 35 godina ova oznaka stoji kao znak između ostalog, i za racionalnu upotrebu sirovina, nisku potrošnju energije i mogućnost za ekološko odlaganje. Proizvodi sa oznakom Plavog anđela, se sastoje na primer od recikliranih materijala i na taj način doprinose održivom korišćenju resursa.


 

FSC® 


 


 


 

FSC® je zaštitni znak i označava proizvode napravljene od drveta i papira, koji su proizvedeni u skladu sa važećim ekološkim i socijalnim standardima širom sveta. Strogim kriterijumima za upravljanje životnom sredinom su izbegnute nekontrolisane seče, kršenje ljudskih prava ili preveliko opterećenje životne sredine.


 

Oznaka koja karakteriše prijatan tekstil 


 


 

Oznaka koja karakteriše prijatan tekstil. Međunarodna zajednica Öko-Tex potvrđuje proizvode koji sadrže prekoračene zakonske granice određenih opasnih zagađivača. Nezavisni instituti proveravaju tekstil: zakonski zabranjene supstance kao što su kancerogene boje - regulisane supstance kao što su plastifikatori - hemikalije koje ugrožavaju zdravlje - parametri za zdravstvenu zaštitu, na primer pH vrednost koja odgovara koži