Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Kompanija ,,dm drogerie markt“ podržava uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji


Potpisivanjem ugovora sa Trgovačkom školom kompanija ,,dm drogerie markt“ zvanično je postala učesnik projekta koji je pokrenut na osnovu Memoranduma o saradnji u razvoju elemenata dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju u Republici Srbiji. Ovaj memorandum je zaključen između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Saveznog Ministarstva za Evropu, integraciju i spoljne poslove Republike Austrije, Privredne komore Austrije.  Program, koji je propisalo Ministarstvo prosvete, trajaće tri školske godine, a ceo sistem sprovodi se uz podršku Privredne komore Srbije i ambasade Austrije.

Kompanija ,,dm drogerie markt“ izuzetno vodi računa o razvoju zaposlenih i svake poslovne godine zaposlenima nudi mogućnosti učešća na različitim stručnim edukacijama. Spremni smo da stečeno znanje podelimo sa učenicima na praksi i pružimo im mogućnost da razvijaju svoje radne navike. Smatramo da je ovakav vid obrazovanja veoma značajan i nudi brojne prednosti, kako za učenike, tako i za samu kompaniju. Na ovaj način stvara se sinergija sa javnim sektorom, a kompanije imaju mogućnost da učenike profilišu shodno svojim poslovnim procesima. Sa druge strane učenicima se nudi mogućnost zaposlenja u kompaniji u kojoj su obavljali praksu. Na kraju bismo istakli da se ovaj vid saradnje može smatrati od ključne važnosti za ukupan ekonomski razvoj društva - istakla je direktorka dm-a Alexandra Olivera Korichi.

Praktičnu nastavu, po dualnom modelu, započinjemo prijemom 4 đaka trgovačke škole u maloprodajnim objektima kompanije ,,dm drogerie markt“, sa tendencijom povećanja broja đaka u narednim godinama. Praktična nastava organizovaće se u drugom polugodištu s početkom od 14.02.2017. Učenici, koji će u drugom polugodištu imati praksu jednom nedeljno u trajanju od 6 sati, imaće priliku da kroz praktičan rad steknu stručne, poslovne i tehničke veštine, i povežu teorijska znanja sa praktičnim iskustvom.

Uvereni smo u uspeh ovog projekta i njegov pozitivni uticaj na sistem obrazovanja ali i na društvo u celini.