Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Koliko poznaješ KEUNE boje za kosu?


OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Koliko poznaješ KEUNE boje za kosu? “ 

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je dm drogerie markt d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Novi Beograd, PIB:100049486, MB: 17411195 u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkursi se organizuje pod nazivom „Koliko poznaješ KEUNE boje za kosu?“ u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko facebook stranice dm drogerie markt d.o.o. - u daljem tekstu Facebook strana dm drogerie markt Srbija.

Konkurs se organizuje za period počev od 16.01. od 14h do 25.01.2019. do kraja dana, uključujući oba datuma.

Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

Za učešće na Konkursu potrebno je u komentaru ispod posta na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. u komentaru odgovoriti na pitanje: Koja je najnovija Keune linija za negu kose i navedite jedan proizvod iz te linije? 

 5 tačnih odgovora dobija jedan od KEUNE paketa Vital Nutriton ili Keratin Smooth.  

Svi učesnici moraju biti punoletni. Postavljenje komentara sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani. Žiri dm drogerie markt d.o.o. nasumičnoi će izabrati 5 fanova sa tačnim odgovorima.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA 

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to: (1) Faza prijavljivanja za konkurs, (2) Faza objavljivanja pobednika.

 

Nakon završetka glasanja Organizator objavljuje imena dobitnika u roku od 3 radna dana u komentaru ispod Konkursa, odnosno do 30.01.2019. Nakon toga pobednici Konkursa treba da pošalju svoje podatke  (ime i prezime, adresa, grad, kontakt telefon) najkasnije u roku od 5 dana putem email adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs , najkasnije do 04.02.2019.  

 

Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. godine kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

 

6. NAGRADE 

Plasman učesnika:

5 učesnika x poklon paket  

Ukupno 5 poklon paketa: 3 Vital Nutriton paketa i 2 Keratin Smooth paketa 

Realizacija usluge biće dogovorena putem maila između dm drogerie markt i dobitnika nagrade.  

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. OBRADA LIČNIH PODATAKA 

 

Organizator Konkursa u svojstvu rukovaoca ličnim podacima, a u svrhu organizovanja istog prikuplja sledeće lične podatke učesnika u nagradnom konkurs: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, e-mail adresu i fotografiju učesnika konkursa koju je učesnik objavio kao prijavu na Konkurs na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. u komentaru. 

Svi učesnici imaju pravo na uvid i ispravljanje podataka kao i prigovor na obradu podataka, kao i pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade koji se odnose na učesnika putem e-mail adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs 

 

Davanje ličnih podataka organizatoru konkursa je neophodno radi ispunjenja obaveza koje organizator preuzima na sebe ovim konkursom, te nedavanje navedenih ličnih podatka ima za posledicu neučestvovanje u konkursu.


Kreativni slogani se koriste u svrhu izvlačenja dobitnika konkursa, a ostali dostavljeni podaci će se koristiti u svrhu slanja obaveštenja i dogovora između dm drogerie markt d.o.o.  dobitnika Konkursa oko realizacije nagrade.


Lični podaci učesnika nagradne igre biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije u roku od 6 meseci od završetka nagradnog konkursa. 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o.

 

 

U Beogradu, 16.01.2019.