Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Pokaži nam svoj najbolji #lipselfie


1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je dm drogerie markt d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Novi Beograd, PIB:100049486, MB: 17411195 u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkursi se organizuje pod nazivom „Pokaži nam svoj najbolji #lipselfie“ u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko facebook stranice dm drogerie markt d.o.o. - u daljem tekstu Facebook strana dm drogerie markt Srbija.

Konkurs se organizuje za period počev od 22.01. od 14h do 31.01.2019. do kraja dana, uključujući oba datuma.

Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

Za učešće na Konkursu potrebno je u komentaru ispod posta na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. postaviti selfie fotografiju #lipselfie na kojoj ćete ujedno pokazati svoje negovane usne.

Svi učesnici moraju biti punoletni. Postavljenje fotografija sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

 

Žiri dm drogerie markt d.o.o. nasumično će izabrati 10 fanova sa najboljom lipselfie fotografijom koji će biti nagrađeni EVELIN poklon paketom.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA 

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to: (1) Faza prijavljivanja za konkurs, (2) Faza objavljivanja pobednika.

 

Nakon završetka konkursa Organizator objavljuje imena dobitnika u roku od 3 radna dana u komentaru ispod Konkursa, odnosno do 05.02.2019. Nakon toga pobednici Konkursa treba da pošalju svoje podatke  (ime i prezime, adresa, grad, kontakt telefon) najkasnije u roku od 5 dana putem email adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs , najkasnije do 10.02.2019.  

 

Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

 

6. NAGRADE 

Plasman učesnika:

10 učesnika x 1 poklon paket  

Ukupno 10 poklon paketa: 3 balzama i 1 piling za usne 

Predaja nagrada će biti izvršena poštom.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. OBRADA LIČNIH PODATAKA 

 

Organizator Konkursa u svojstvu rukovaoca ličnim podacima, a u svrhu organizovanja istog prikuplja sledeće lične podatke učesnika u nagradnom konkurs: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, e-mail adresu i fotografiju učesnika konkursa koju je učesnik objavio kao prijavu na Konkurs na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. u komentaru. 

Svi učesnici imaju pravo na uvid i ispravljanje podataka kao i prigovor na obradu podataka, kao i pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade koji se odnose na učesnika putem e-mail adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs 

 

Davanje ličnih podataka organizatoru konkursa je neophodno radi ispunjenja obaveza koje organizator preuzima na sebe ovim konkursom, te nedavanje navedenih ličnih podatka ima za posledicu neučestvovanje u konkursu.


Fotografije se koriste u svrhu izvlačenja dobitnika konkursa, a ostali dostavljeni podaci će se koristiti u svrhu slanja obaveštenja dobitnika Konkursa o osvojenim nagradama, kao i za proces slanja nagrada na kućnu adresu.


Lični podaci učesnika nagradne igre biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije u roku od 6 meseci od završetka nagradnog konkursa.


9. PREKID KONKURSA 

 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o.

 

 

U Beogradu, 22.01.2019.