Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

THIS IS ME. A ovo je moj savršeni par…


 

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „THIS IS ME. A ovo je moj savršeni par…“ 

 

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA 

 

Organizator nagradnog konkursa je dm drogerie markt d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Novi Beograd, PIB:100049486, MB: 17411195 u daljem tekstu Organizator.

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA 

 

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „THIS IS ME. A ovo je moj savršeni par…“ u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko facebook stranice dm drogerie markt d.o.o. - u daljem tekstu Facebook strana dm drogerie markt Srbija.

 

Konkurs se organizuje za period počev od 08.07.2019. do 15.07.2019. do kraja dana, uklučujući oba datuma.

 

Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA 

 

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

 

Za učešće na Konkursu potrebno je u komentaru ispod posta na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. odgovoriš na pitanje: Otkrij nam svoj savršeni par: Koja nijansa te najbolje opisuje i zašto? 1. freaky 2.happy 3. bold 4. crazy 5. legendary 6. real 7.enough 8. strong 9. special 10. naughty 11. amaizing 12. loyal 13. brave 14. free 15. fabulous 16. loveable 17. beautiful 18. smart 19. confident 20. unique

 Izaberi svoju omiljenu nijansu i što kreativnije odgovori na postavljeno pitanje.

1 najkreativnije rešenje dobija čitavu policu sa do 20 nijansi lakova za nokte i 20 nijansi ruževa za usne. 

Svi učesnici moraju biti punoletni. Postavljenje fotografija i komentara sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

 

Žiri dm drogerie markt d.o.o. nasumično će izabrati 1 fana sa najkreativnijim odgovorom.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA 

 

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to: (1) Faza prijavljivanja za konkurs, (2) Faza objavljivanja pobednika.

 

Nagrada se šalje na kućnu adresu. Nakon završetka glasanja Organizator objavljuje ime dobitnika u roku od 5 radna dana u komentaru ispod Konkursa, odnosno do 22.07.2019. Nakon toga pobednik Konkursa treba da pošalje svoje podatke najkasnije u roku od 3 dana putem email adrese nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs (ime i prezime, adresa, grad, kontakt telefon), najkasnije do 25.07.2019.

 

Organizatori kontaktiraju pobednika putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. godine kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

6. NAGRADE 

 

Plasman učesnika:

1 učesnik x 1 polica sa do 20 nijansi lakova za nokte i 20 nijansi ruževa za usne 

Savršeno kreirani kako bi odgovarali različitim tonovima kože „This is me“ proizvodi nude savršen par istih boja lakova za nokte i ruževa za usne. Zahvaljujući izboru od 20 nude nijansi, svaki tip kože sigurno će pronaći savršenu beauty kombinaciju.

Predaja nagrade će biti izvršena poštom.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA 

 

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.

 

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

 

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. OBRADA LIČNIH PODATAKA 

 

Organizator Konkursa u svojstvu rukovaoca ličnim podacima, a u svrhu organizovanja istog prikuplja sledeće lične podatke učesnika u nagradnom konkurs: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, e-mail adresu i fotografiju učesnika konkursa koju je učesnik objavio kao prijavu na Konkurs na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. u komentaru. 

Svi učesnici imaju pravo na uvid i ispravljanje podataka kao i prigovor na obradu podataka, kao i pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade koji se odnose na učesnika putem e-mail adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs 

 

Davanje ličnih podataka organizatoru konkursa je neophodno radi ispunjenja obaveza koje organizator preuzima na sebe ovim konkursom, te nedavanje navedenih ličnih podatka ima za posledicu neučestvovanje u konkursu.


Fotografije se koriste u svrhu izvlačenja dobitnika konkursa, a ostali dostavljeni podaci će se koristiti u svrhu slanja obaveštenja dobitnika Konkursa o osvojenim nagradama, kao i za proces slanja nagrada na kućnu adresu.


Lični podaci učesnika nagradne igre biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije u roku od 6 meseci od završetka nagradnog konkursa. 

9. PREKID KONKURSA 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o.

 

U Beogradu, 08.07.2019.