Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Koji NIVEA Deo Milk dezodorans najviše prija tvojoj koži


 

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Koji NIVEA Deo Milk dezodorans najviše prija tvojoj koži“ 

 

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA 

 

Organizator nagradnog konkursa je dm drogerie markt d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Novi Beograd, PIB:100049486, MB: 17411195 u daljem tekstu Organizator.

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA 

 

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Koji NIVEA Deo Milk dezodorans najviše prija tvojoj koži“ 

u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko facebook stranice dm drogerie markt d.o.o. - u daljem tekstu Facebook strana dm drogerie markt Srbija.

 

Konkurs se organizuje za period počev od 31.07. do 07.08.2019. do kraja dana, uključujući oba datuma.

 

Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA 

 

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

 

Za učešće na Konkursu potrebno je da u komentaru posta na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. odgovoriš na pitanje „Koji NIVEA Deo Milk dezodorans najviše prija tvojoj koži?“ i što kreativnije opišeš osećaj koji u tebi budi svilenkasto meka i nežna koža.

Svi učesnici moraju biti punoletni. Postavljenje fotografija i komentara sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

 

Žiri dm drogerie markt d.o.o. izabraće 10 fanova sa najkreativnijim odgovorima po mišljenju žirija.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA 

 

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to: (1) Faza prijavljivanja za konkurs, (2) Faza objavljivanja pobednika.

 

Nagrada se šalje na kućnu adresu. Nakon završetka glasanja Organizator objavljuje imena dobitnika u roku od 5 radna dana u komentaru ispod Konkursa, odnosno do 14.08.2019. Nakon toga pobednici Konkursa treba da pošalju svoje podatke najkasnije u roku od 3 dana putem email adrese nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs (ime i prezime, adresa, grad, kontakt telefon), najkasnije do 17.08.2019.

 

Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. godine kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

6. NAGRADE 

 

Plasman učesnika:

10 učesnika x Zara torbica

Predaja nagrada će biti izvršena poštom.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA 

 

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.

 

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

 

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. OBRADA LIČNIH PODATAKA 

 

Organizator Konkursa u svojstvu rukovaoca ličnim podacima, a u svrhu organizovanja istog prikuplja sledeće lične podatke učesnika u nagradnom konkurs: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, e-mail adresu i fotografiju učesnika konkursa koju je učesnik objavio kao prijavu na Konkurs na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. u komentaru. 

Svi učesnici imaju pravo na uvid i ispravljanje podataka kao i prigovor na obradu podataka, kao i pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade koji se odnose na učesnika putem e-mail adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs 

 

Davanje ličnih podataka organizatoru konkursa je neophodno radi ispunjenja obaveza koje organizator preuzima na sebe ovim konkursom, te nedavanje navedenih ličnih podatka ima za posledicu neučestvovanje u konkursu.


Fotografije se koriste u svrhu izvlačenja dobitnika konkursa, a ostali dostavljeni podaci će se koristiti u svrhu slanja obaveštenja dobitnika Konkursa o osvojenim nagradama, kao i za proces slanja nagrada na kućnu adresu.


Lični podaci učesnika nagradne igre biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije u roku od 6 meseci od završetka nagradnog konkursa. 

9. PREKID KONKURSA 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o.

 

U Beogradu, 31.07.2019.