Kao kompanija koja svojom poslovnom politikom kontinuirano vodi računa o dobrobiti zajednice u kojoj posluje i nastoji da pozitivno utiče na ekološki odgovorno ponašanje kupaca, dm se trudi da kroz svoje projekte utiče na podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine. 
 

Na različite načine dodatno motivišemo ljude kako bi manje koristili kese tokom svoje kupovine i umesto plastičnih kesa više upotrebljavali ekološke alternative, kao što su pamučne trajne torbe, papirne kese i dm trajne torbe