Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

#DoveJeDrugačiji


DOVE JE DRUGAČIJI! BUDI I TI! uz Dove #DoveJeDrugačiji

1. ORGANIZATOR  promotivnog konkursa "Dove je drugačiji! Budi i ti!" ("Konkurs") je Poliplan 1to1 doo,  Vuka Karadžića 49 sa sedištem u Plandištu,  PIB 106104861 ("Organizator"), koji sprovodi Konkurs na osnovu ovih zvaničnih pravila.

Konkurs se sprovodi u ime kompanije  UNILEVER BEOGRAD DOO , sa sedištem u Beogradu, u ulici  Omladinskih brigade 90 B, u Srbiji ( "Unilever" ).

Nagrade za pobednike kupuje i isporučuje Organizator, u ime kompanije UNILEVER BEOGRAD DOO.

Organizator zadržava pravo da izmeni ili dopuni ova pravila u bilo kom trenutku i da ta pravila objavi javno na zvaničnom sajtu kompanije “dm drogerie markt d.o.o”. Beograd ("dm Srbija"):

https://www.dm.rs/rs_homepage/usluge/nagradni-konkurs-/

2. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE 

Konkurs se organizuje u periodu od 02.09. – 12.10.2019. na teritoriji Srbije.

3. PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHNIZAM KONKURSA 

Pravo na učešće na Konkursu imaju samo fizička lica, državljani Srbije, sa prebivalištem ili boravištem u Srbiji, i koja imaju 18 ili više godina na datum početka Konkursa.

Zaposleni kod Organizatora, Unilever Srbija i dm Srbija, kao i lica koja direktno ili indirektno učestvuju u organizovanju ili sprovođenju Konkursa, kao i članovi njihove uže porodice (bračni drug, deca i roditelji) nemaju pravo učešća u Konkursu.

Uzimanje učešća u Konkursu od strane učesnika predstavlja potvrdu da je učesnik upoznat sa ovim Pravilima i da ista razume i neopozivu i bezuslovnu izjavu da je učesnik saglasan i da prihvata ova Pravila.

Konkurs podrazumeva Kreativni foto konkurs čiji je mehanizam objašnjen u nastavku.

FOTO KONKURS 

Da bi učestvovali u Konkursu, svi zainteresovani koji ispunjavaju gore navedene demografske kriterijume, potrebno je da ispoštuju sledeće korake:

1. Kupe bilo koji  Dove ili Dove men + care  proizvod u dm Srbija drogerijama na teritoriji Republike Srbije u periodu od 2.9. – 12.10.2019. godine i obavezno sačuvaju fiskalni isečak, koji će služiti za verifikaciju prilikom proglašavanja pobednika;

2. Slikaju se sa svojim omiljenim Dove ili Dove men + care proizvodom.  Fotografija prikazuje samo i isključivo jednu osobu - učesnika konkursa, uz neki od Dove i Dove men + care proizvoda. Fotografija treba da odgovori na temu  “zašto je za tebe Dove drugačiji”.

3. Postave fotografiju na svom Instagram profilu, obavezno postavljajući hešteg  #DoveJeDrugačiji

5. Neophodno je da svim učesnicama budu otključani profili na Instagramu.

Mehanizam konkursa: 

- Potrebno je da svaki učesnik postavi svoju fotografiju uz opis na svoj Instagram profil da bi konkurisala za nagradu; fotografija mora biti u skladu sa pravilima Konkursa i ispraćena adekvatnim opisom.

- Fotografije koje će biti uzete u obzir za nagradu moraju biti objavljene u definisanom periodu Konkursa (ne kasnije od 12. oktobra do ponoći) i sadržati obavezan hešteg definisan ovim pravilima,

- Fotografije koje će biti uzete u obzir moraju biti izoštrene (mutne i nedovoljno jasne fotografije neće biti uzete u obzir), prikazivati samo jednu osobu u kadru i obavezno prikazivati neki od Dove ili Dove men + care proizvoda.

- Tri takmičara čije fotografije budu izabrane od strane petočlanog stručnog žirija koji čine predstavnici Organizatora i Unilever  Srbija biće proglašeni za pobednike  Konkursa,

- Glavni kriterijum prema kom će žiri odabrati  tri pobednika  je koliko kreativno fotografija i prateći opis fotografije odgovaraju na temu Dove je drugačiji! Budi i ti!, a ocenjivaće se Originalnost fotografije i njen sadržaj, Posvećenost detaljima, Relevantnost za temu konkursa, Pravilno korišćenje heštega i Prisustvo Dove i Dove men + care proizvoda na slici.

- Odluka žirija biće doneta do 15. Oktobra 2019. godine i objavljena na Instagram i stranici kompanije dm_Srbija (https://www.instagram.com/dm_srbija/).

Pobednice će biti izabrane na osnovu kreativnosti fotografije i opisa fotografije po oceni stručnog žirija i definisanim kriterijumima za ocenjivanje, i  objavljene na sledećim stranicama 12. Oktobra2019:

dm_Srbija (https://www.instagram.com/dm_srbija/),

4. NAGRADE 

Nagrade Konkursa su:

-  Wellness vikend 2 noći za dve osobe  u Hotelu Palić Resort 

Paket uključuje: 

  • dva noćenja sa doručkom za dve osobe,
  • besplatan WiFi u smeštajnoj jedinici,
  • odjava do 13h,
  • neograničeno korišćenje korišćenje zatvorenog bazena i fitness centra,
  • GRATIS termin u SPA&WELLNESS centru u trajanju od 90 minuta
  • Obezbeđen parking ispred hotela.

 

Nagrade nisu prenosive, niti je moguće da budu date drugoj osobi u zamenu za novac.

Nagrade se ne mogu isporučiti van Srbije.

Troškove putovanja, boravišnu  taksu po osobi i danu,  osiguranje u  Hotela Palić Resort snosi dobitnik. 

Validacija dobitnika:  

Nakon završetka konkursa, Organizator će raditi na validaciji pobednika i dobitnica nagrada. Imena pobednica će biti objavljena na Instagram stranici dm_Srbija (https://www.instagram.com/dm_srbija/) najkasnije 05.10.2019. Nakon objave, pobednice treba da se jave putem direktne (privatne) poruke na dm_srbija Instagram stranici, najkasnije tri (3) dana od dana objave pobednika  sa podacima: puno ime i prezime, datum rođenja, fotografija koja je objavljena na njihovom instagram profilu i sa fotografijom fiskalnog računa koji dokazuje da je pobednica kupila bilo koji Dove ili Dove men + care proizvod u dm Srbija radnjama na teritoriji Srbije tokom trajanja promocije u septembru 2019. godine.

Organizator zadržava pravo da odabere dodatna 3 potencijalna dobitnika prema istim kriterijumima prema kojima je proglasio i odabrao prva 3 dobitnika i da nekome od njih dodeli nagradu u slučaju da inicijalna 3 dobitnika iz bilo kog razloga odluče da odustanu od svoje nagrade ili budu sprečeni da je preuzmu i iskoriste. Dodatna 3 dobitnika neće biti javno proglašeno, već kontaktirani direktno samo u slučaju da neko od inicijalnih dobitnika odustane od nagrade.

Nagrade će biti  isporučene od strane Poliplan 1to1 Doo, u kancelariji Poliplan 1to1 Doo ili putem pošte.

Rok za slanje poklona je 10 dana od kada se izvrši validacija i utvrde dobitnici.

Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

Ako se nakon validacije dobitnika od strane Organizatora, utvrdi da je učesnik/ca  prekršio/la ova pravila i/ili na ne-fer način došla do nagrade (uključujući, bez ograničenja, da je učestvovala sa lažnih profila, ako je zaposlena u nekom od privrednih društava iz tačke 3. gore ili je uključena na bilo koji način u organizaciju ili sprovođenje Konkursa), Organizator zadržava pravo da uskrati nagradu takvoj dobitnici.

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

Podaci o pobednicama navedeni u tački 4. će biti korišćeni od strane Organizatora samo u svrhu validacije pobednika i dogovora oko preuzimanje nagrada. Ovi podaci će biti obrisani najkasnije 30 dana nakon dodele nagrada.

Tokom Konkursa Organizator neće prikupljati bilo kakva druge lične podatke učesnica.

6. POREZI 

Organizator preuzima odgovornost da obračuna i plati porez na nagrade na Konkursu za račun pobednica, a prema važećem Zakonu o porezu na dohodak građana. Porez će biti uplaćen u budžet Republike Srbije u zakonskom roku. Nagrade neće biti zamenjene za novac niti će biti kupljene druge nagrade osim onih koje su navedene u ovim pravilima.

Za sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u vezi sa Nagradama, nakon preuzimanja nagrade isključivo su odgovorne pobednice na Konkursu – dobitnice nagrada.

7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA 

1. Učesnici su potpuno slobodni u kreiranju fotografija koje će postavljati na svoje Instagram naloge radi učestvovanje na Konkursu. Organizator ne snosi odgovornost za fotografije koje učesnici postavljaju prilikom učestvovanja na Konkursu (fotografije koje ne ispunjavaju pravila konkursa, neprimerene fotografije, fotografije koje su slabog kvaliteta ili oštećene, ukradene fotografije, ili fotografije za koje učesnici nemaju autorsko pravo i slično). Takođe, Organizator ne snosi odgovornost za: prekid podataka prouzrokovan lošom internet, satelitskom ili telefonskom konekcijom ili prekidanjem iste, prekid prenosa podataka prouzrokovan satelitskom transmisijom, kvar kompjuterskih softvera ili ubacivanje virusa, poremećaj računara ili neprecizan prenos podataka, ili bilo kakve takve i slične poteškoće u prekidu i slanju informacija ili bilo kojoj drugoj vrsti greške bilo ljudskoj, tehničkoj, mehaničkoj, električnoj ili mrežnoj.

Organizator ne snosi odgovornost za (a) nepotpune ili netačne informacije bez obzira na to da li su ih prouzrokovali učesnici, bežični uređaji, oprema ili softver koji su korišćeni u toku aktivnosti, zbog tehničkih ili ljudskih grešaka koje mogu nastati učestvovanjem, (b) krađu, uništavanje, neovlašćeni pristup ili modifikaciju prijave, (c) tehničke problem ili kvarove telefonskih linija i kompjuterskih online Sistema, server ili provajdera, opreme, softvea, virusa i sličnih grešaka, (d) neuspeh u slanju prijave organizatoru iz bilo kog razloga, (e) oštećenja Sistema ili opreme samih učesnika I drugih lica koji su rezultat učešća u konkursu.

2. Organizator zadržava pravo da iz opravdanih razloga izmeni ova pravila, pri čemu će izmenjena pravila stupiti na snagu tek nakon objavljivanja na zvaničnoj stranici dm Srbija:

https://www.dm.rs/rs_homepage/usluge/nagradni-konkurs-/

8. VIŠA SILA 

Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti kao što su: zemljotresi, prirodne katastrofe, poplave, rat i slične okolnosti koje su proglašene i usvojene od strane civilnih vlasti. Konkurs može biti prekinut u slučaju više sile odlukom Organizatora pri čemu će učesnici biti bez odlaganja obavešteni.

9. OSTALE ODREDBE 

Bilo kakve primedbe u vezi Konkursa treba da budu poslate u vidu privatne poruke na Instagram stranici https://www.instagram.com/dm_srbija/ za vreme trajanja Konkursa. Primedbe pristigle posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Bilo kakvi sporovi koji mogu nastati između Organizatora i učesnika Konkursa biće rešeni mirnim putem ili, ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sudovi u Beogradu