Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Koja je (najsmešnija) anegdota tvog deteta u toku kupanja?“


OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Koja je (najsmešnija) anegdota tvog deteta u toku kupanja?“ 

 

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA 

 

Organizator nagradnog konkursa je dm drogerie markt d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Novi Beograd, PIB:100049486, MB: 17411195 u daljem tekstu Organizator.

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA 

 

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Koja je (najsmešnija) anegdota tvog deteta u toku kupanja?“ u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko facebook stranice dm drogerie markt d.o.o. - u daljem tekstu Facebook strana dm drogerie markt Srbija.

 

Konkurs se organizuje za period počev od 20.09.2019. do kraja dana.

 

Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA 

 

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

 

Za učešće na Konkursu potrebno je u komentaru ispod posta na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. napišeš koja je tvoja najsmešnija anegdota u toku kupanja svog mališana. Izabraćemo najinteresantnije i nagraditi sa 10 Johnson's poklon paketa. 

Svi učesnici moraju biti punoletni. Postavljenje komentara sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

 

Žiri dm drogerie markt d.o.o. nasumično će izabrati 10 fanova sa tačnim odgovorima.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA 

 

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to: (1) Faza prijavljivanja za konkurs, (2) Faza objavljivanja pobednika.

 

Nagrada se šalje na kućnu adresu. Nakon završetka glasanja Organizator objavljuje imena dobitnika u roku od 3 radna dana u komentaru ispod Konkursa, odnosno do 25.09.2019. Nakon toga pobednici Konkursa treba da pošalju svoje podatke najkasnije u roku od 2 dana putem email adrese nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs (ime i prezime, adresa, grad, kontakt telefon), najkasnije do 27.09.2019.

 

Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. godine kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

6. NAGRADE 

 

Plasman učesnika:

10 učesnika x 1 poklon paket  

Proizvodi: 

JOHNSON'S ŠAMPON STRENGTH DROPS 500 ml

Johnson's Strength drops šampon za decu obogaćen vitaminom E. Sa odrastanjem vašeg deteta menja se i njegova kosa. Naš izbor za kosu vašeg deteta je specijalno dizajniran da bude nežan u poređenju sa redovnim proizvodima za odrasle, ali vam nudi i određene prednosti. Hipoalergenski i pedijatriski ispitan. Sa vitaminom E pojačava prirodnu snagu kose. pH balansiran i nežan za vlasište.

JOHNSON'S BALZAM STRENGTH DROPS 200ML

Johnson's Strength drops dečiji regenerator za kosu u spreju. Dečija kosa i vlasište se još uvek razvijaju i zato zaslužuju posebnu negu. Sepcijalno napravljen da bude nežan u poređenju sa prozvodima za odrasle. Hipoalergenski i pedijatrijski ispitan.

Predaja nagrada će biti izvršena poštom.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA 

 

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.

 

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

 

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. OBRADA LIČNIH PODATAKA 

 

Organizator Konkursa u svojstvu rukovaoca ličnim podacima, a u svrhu organizovanja istog prikuplja sledeće lične podatke učesnika u nagradnom konkurs: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, e-mail adresu i fotografiju učesnika konkursa koju je učesnik objavio kao prijavu na Konkurs na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. u komentaru. 

Svi učesnici imaju pravo na uvid i ispravljanje podataka kao i prigovor na obradu podataka, kao i pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade koji se odnose na učesnika putem e-mail adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs 

 

Davanje ličnih podataka organizatoru konkursa je neophodno radi ispunjenja obaveza koje organizator preuzima na sebe ovim konkursom, te nedavanje navedenih ličnih podatka ima za posledicu neučestvovanje u konkursu.


Fotografije se koriste u svrhu izvlačenja dobitnika konkursa, a ostali dostavljeni podaci će se koristiti u svrhu slanja obaveštenja dobitnika Konkursa o osvojenim nagradama, kao i za proces slanja nagrada na kućnu adresu.


Lični podaci učesnika nagradne igre biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije u roku od 6 meseci od završetka nagradnog konkursa. 

9. PREKID KONKURSA 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o.

 

U Beogradu, 20.09.2019.