Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Za koje odevne komade obavezno koristite Perwoll Black&Fiber?


OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Za koje odevne komade obavezno koristite Perwoll Black&Fiber?“ 

 

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA 

 

Organizator nagradnog konkursa je dm drogerie markt d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Novi Beograd, PIB:100049486, MB: 17411195 u daljem tekstu Organizator.

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA 

 

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Za koje odevne komade obavezno koristite Perwoll Black&Fiber?“ u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko facebook stranice dm drogerie markt d.o.o. - u daljem tekstu Facebook strana dm drogerie markt Srbija.

 

Konkurs se organizuje za period počev od 09.10.2019. do kraja dana.

 

Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA 

 

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

 

Za učešće na Konkursu potrebno je u komentaru ispod posta na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. odgovoriš na pitanje „Za koje odevne komade obavezno koristite Perwoll Black&Fiber?“ Najkreativnije odgovore ćemo izabrati i nagraditi: 10 najkreativnijih dobija 10 karata za Beogradsku nedelju mode, a kao utešnu nagradu 40 kreativnih odgovora dobiće 40 boca Perwoll Black&Fiber. 

Svi učesnici moraju biti punoletni. Postavljenje komentara sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

 

Žiri dm drogerie markt d.o.o. nasumično će izabrati 50 fanova sa najkreativnijim odgovorima.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA 

 

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to: (1) Faza prijavljivanja za konkurs, (2) Faza objavljivanja pobednika.

 

Nagrada se šalje na kućnu adresu. Nakon završetka glasanja Organizator objavljuje imena dobitnika u roku od 2 radna dana u komentaru ispod Konkursa, odnosno do 11.10.2019. Nakon toga pobednici Konkursa treba da pošalju svoje podatke najkasnije u roku od 2 dana putem email adrese nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs (ime i prezime, adresa, grad, kontakt telefon), najkasnije do 13.10.2019.

 

Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. godine kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

6. NAGRADE 

 

Plasman učesnika:

10 učesnika x 1 Karta za Perwoll Fashion week

Karta važi za dve osobe.

Utešna nagrada:

40 učesnika x boca Perwoll Black&Fiber 1,5 l

Predaja nagrada će biti izvršena poštom.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA 

 

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.

 

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

 

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. OBRADA LIČNIH PODATAKA 

 

Organizator Konkursa u svojstvu rukovaoca ličnim podacima, a u svrhu organizovanja istog prikuplja sledeće lične podatke učesnika u nagradnom konkurs: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, e-mail adresu i fotografiju učesnika konkursa koju je učesnik objavio kao prijavu na Konkurs na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o. u komentaru. 

Svi učesnici imaju pravo na uvid i ispravljanje podataka kao i prigovor na obradu podataka, kao i pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade koji se odnose na učesnika putem e-mail adrese: nagradni.konkurs@dm-drogeriemarkt.rs 

 

Davanje ličnih podataka organizatoru konkursa je neophodno radi ispunjenja obaveza koje organizator preuzima na sebe ovim konkursom, te nedavanje navedenih ličnih podatka ima za posledicu neučestvovanje u konkursu.


Fotografije se koriste u svrhu izvlačenja dobitnika konkursa, a ostali dostavljeni podaci će se koristiti u svrhu slanja obaveštenja dobitnika Konkursa o osvojenim nagradama, kao i za proces slanja nagrada na kućnu adresu.


Lični podaci učesnika nagradne igre biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije u roku od 6 meseci od završetka nagradnog konkursa. 

9. PREKID KONKURSA 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook strani dm drogerie markt d.o.o.

 

U Beogradu, 09.10.2019.