Kako se prijaviti na radno mesto?


 

Dokumenta 

Prijava za radno mesto sadrži sledeća dokumenta:

• propratno pismo

• biografiju

• dokumenta (diploma itd.).

Vaša prijava treba da odražava Vašu individualnost. Stoga izbegavajte obrasce za prijave. Zainteresujte poslodavca Vašom prijavom. On treba da stekne utisak da ste baš Vi prava osoba za njegov tim! Redovno ažurirajte Vaša dokumenta (npr. datum na popratnom pismu i biografiji).


 

Popratno pismo 

Ukoliko se prijavljujete na radno mesto za koje je raspisan konkurs pozovite se u pismu na isti. Objasnite kratko i sažeto zašto se prijavljujete i zašto ste baš Vi prava osoba za to radno mesto. Pazite na pravopis i gramatiku.


 

Dodatna dokumenta 

Vašoj prijavi dodajte svedočanstva, potvrde o radu, potvrde o dodatnim kvalifikacijama i seminarima koje ste pohađali, preporuke i sl. Time dokumentujete Vaše tvrdnje iz prijave.